Grootfruit

Grootfruit

Heino van Doornspeek

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Houtig kleinfruit, Grootfruit

Locatie: De Mortel, Steenbergen

Jelle Gerstel

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Biologische teelten, Boomkwekerij, Groensector, Grootfruit, Houtig kleinfruit, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, Steenbergen

Gewasbescherming

Klik hier voor de brochure “Monitoring in groot- en kleinfruit”

Klik hier voor de brochure “Verslag Praktijkproef Onkruiden & Opslag”

Handelsonderneming Vlamings B.V. levert gewasbeschermingsmiddelen, natuurlijke vijanden (t.b.v. natuurlijke bestrijding) en bestuivende insecten (zoals hommels), maar ook een compleet pakket aan materialen ten behoeve van ‘monitoring & signalering’ voor de professionele teler . Ook voor de nieuwe fruitvlieg zijn speciale vallen inclusief lokstoffen verkrijgbaar. Informeer voor de gebruiksaanwijzing één van onze teeltspecialisten.

Meststoffen

Klik hier voor adviesbasis spoorelementen fruitteelt 

Handelsonderneming Vlamings B.V. levert een compleet pakket aan meststoffen voor de professionele teler. Naast vloeibare en vaste (korrel-) meststoffen ten behoeve van (fruit-) teelten in de volle grond, ook voor teelten op substraat. Informeer nu ook naar ons exclusieve pakket ‘biologische meststoffen’.

De bodemvruchtbaarheid is het vermogen van de bodem om een plant van voedingsstoffen te voorzien. Deze wordt bepaald door chemische, fysische en biologische eigenschappen. De zuurgraad of pH van de bodem is belangrijk omdat de beschikbaarheid van voedingselementen, zowel hoofd- als sporenelementen sterk hieraan gerelateerd is. Door bekalking kan de pH op ‘zure gronden’ in het najaar verhoogd worden (pH < 5,0; m.u.v. blauwe bes). Hiervoor zijn verschillende meststoffen op de markt, al dan niet gecombineerd met magnesium (Mg) en/of fosfaat (P2O5). In de praktijk zien we echter ook meer gronden met een hoge pH (> 6,5). Beperk hier het gebruik van champost (aangezien dit pH-verhogend werkt) en pas tijdens het groeiseizoen verzurende meststoffen toe.
Zorg dat essentiële elementen zoals fosfaat, kalium en magnesium, maar ook de zuurgraad en het gehalte organische stof vóór aanplant op orde gebracht zijn (reparatiebemesting). Vooral kleinfruit kent een oppervlakkige beworteling. Zorg hier voor een goede structuur en optimale waterhuishouding. Neem voor aanplant altijd een bodemanalyse.

Het gehalte organische stof in de bodem speelt een grote rol bij de zogenaamde ‘kationen-omwisselcapaciteit’ (CEC). Een bodem met een hoge CEC heeft een potentieel hogere vruchtbaarheid. Door de dalende gebruiksnormen (van bijvoorbeeld fosfaat) vormt het vergroten van de beschikbaarheid van in de bodem aanwezige voedingselementen de komende jaren een grote uitdaging. Naast champost of vaste stalmest kan ook van goede compost gebruik gemaakt worden, zowel voor als ook na aanplant (op de zwartstroken). Ook bij zaken als structuur, bodemleven en vochthoudend vermogen speelt organische stof (of humus) een essentiële rol.

In toenemende mate zien we gronden met een laag gehalte aan calcium (Ca). Naast structuur speelt dit voedingselement een belangrijke rol bij de stevigheid van vruchten (vruchtkwaliteit). Op gronden met een hoge pH kan in plaats van kalkmeststoffen beter met bijvoorbeeld Monterra Calcium (korrelgips) gewerkt worden, zowel bij nieuwe als ook bestaande aanplant . Dit geeft een pH-daling, of in ieder geval geen verdere verhoging van zuurgraad en zorgt wel voor meer beschikbare calcium. Vooral jonge wortelpunten nemen calcium op. Bij bestaande aanplant kan daarom het beste vroeg in het voorjaar bemest worden. Raadpleeg Vlamings voor de mogelijkheden.

Zaaizaden

Begroeningsgrassen

o.a. fruitteelt, sportvelden, gazon, bermen e.d. 

Groenbemesters

Advies 2019 Bladrammenas, gele mosterd, vergroeningsmengsels e.d.

Bloemenmengsels

o.a. Utilis, Specifiek samengestelde mix van bloeiende planten

Naast deze gewassen kunnen wij natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand.

Teelt- & bedrijfsartikelen

Klik hier voor een overzicht van ons productenpakket voor de teelt en opkweek van diverse fruitgewassen.
Vindt u iets hier niet terug, vraag ons dan naar de levermogelijkheden!    

Algemeen

Sector-specifiek

  • Oogst & plukmaterialen
  • Touw & bindmaterialen (bindbuis, fruitclips, uitbuigbeugels etc)
  • Overkappingsfolie & gronddoek
  • Druppelsystemen, slangen en watersproeiers
  • Bestuivers o.a. hommelkasten
  • Signalering o.a. feromoonvallen
  • Substraten & compost
  • Weegschalen

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350