Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor

Het gewasbeschermingsplan is verleden tijd, maar daarvoor in de plaats is de gewasbeschermingsmonitor gekomen.

In de Gewasbeschermingsmonitor  worden de daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming gedurende het teeltseizoen bijgehouden.Binnen 2 maanden na de teelt moet de monitor worden afgerond.

Met de gewasbeschermingsmonitor houdt u onder andere bij welke fysische, biologische en mechanische maatregelen u neemt, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

Ook houdt u bij vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. 

Download gewasbeschermingsmonitor

Bekijk het assortiment
voor groei succes

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350