Tuinbouwgroenten

Tuinbouwgroenten

Jelle Gerstel

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Biologische teelten, Boomkwekerij, Groensector, Grootfruit, Houtig kleinfruit, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, Steenbergen

Mark Broeks

Gespecialiseerd in:
Tuinbouwgroenten

Locatie: De Mortel

Nick van den Berkmortel

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Biologische teelten, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, 

Rob van den Oever

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel

Gewasbescherming

Wij leveren de gangbare gewasbeschermingsmiddelen van de diverse gewasbeschermingsmiddelenfabrikanten. Er wordt ook steeds meer aandacht geschonken aan geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen, bijvoorbeeld door middel van monitoring en inzet van natuurlijke vijanden. Ook dit soort producten kunnen wij voor u verzorgen. We zijn hier erg innovatief in als Vlamings. Heeft u een gericht probleem waar een oplossing voor moet komen, vraag gerust naar een advies!

Meststoffen

Alle typen meststoffen die gebruikt worden in de vollegrondsteelten zijn bij ons verkrijgbaar. Denk hierbij aan:

 • Oplosbare meststoffen voor fertigatie van bijvoorbeeld aardbeien en asperges.
 • Standaard producten als Patentkali, Kalkammonsalpeter, Kieseriet enz enz.
 • Verder kunnen wij ook blends op maat maken voor een gerichte toepassing.
 • Langzaamwerkende meststoffen als Agroblen, Entec-26.
 • Organische meststoffen leveren wij van Memon. Een interessant product is hier de Siforga. Een organische korrel die goed strooibaar is en ook redelijk wat kalium bevat!

Beperking van uw totale hoeveelheid stikstof middels overbemesting met bladmeststof KryptoN.

Op gebied van plantsapmetingen hebben wij ook veel ervaring opgedaan de laatste jaren. Analyseren van bladeren kunnen wij deels zelf maar tegenwoordig sturen we veel monster op naar NovaCrop Control. Dit laboratorium heeft veel ervaring op gebied van sapmeting, streefwaardes enz. Wij zorgen dan voor het advies. Voordeel van deze zeer snelle meting is dat er op zeer korte termijn bijgestuurd kan worden.

Zaaizaden

Begroeningsgrassen

o.a. fruitteelt, sportvelden, gazon, bermen e.d. 

Groenbemesters

Advies 2019 Bladrammenas, gele mosterd, vergroeningsmengsels e.d.

Bloemenmengsels

o.a. Utilis, Specifiek samengestelde mix van bloeiende planten

Naast deze gewassen kunnen wij natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand.

Teelt- & bedrijfsartikelen

Vlamings levert verschillende benodigdheden voor uw bedrijf en uw teelt. Enkele artikelen die wij u kunnen leveren:

Algemeen

Sector-specifiek

 • Oogstmaterialen, steekbakken
 • Touw & bindmaterialen
 • Substraten & compost
 • Folies, vliesdoek, landbouwfolie etc.
 • Weegschalen
 • Potten, trays & containers

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350