Groensector

Groensector

Jelle Gerstel

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Biologische teelten, Boomkwekerij, Groensector, Grootfruit, Houtig kleinfruit, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, Steenbergen

Lars Wijnen

Gespecialiseerd in:
Houtig kleinfruit, Boomkwekerij, Groensector

Locatie:De Mortel, 

Marc van der Bol

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij, Groensector

Locatie: Steenbergen

Gewasbescherming

Hoe houdt u uw openbaar groen gezond? Waar moet u rekening mee houden bij het onderhoud? Handelsonderneming Vlamings heeft de meest actuele kennis in huis.

 • Onkruidbestrijding gazon
 • Onkruidbestrijding verharding
 • Levermos / Mosskade
 • Roundup
 • Emelten/engerlingen aaltjes
 • snuitkevers

Meststoffen

Hoe zorgt u voor de meest optimale bemesting, zodat openbaar groen de beste voedingsbodem heeft? Maak gebruik van de informatie en adviezen van Handelsonderneming Vlamings.

Wormencompost
DCM en Siforga
Orgevit

Zaaizaden

Begroeningsgrassen

o.a. fruitteelt, sportvelden, gazon, bermen e.d. 

Groenbemesters

Advies 2019 Bladrammenas, gele mosterd, vergroeningsmengsels e.d.

Bloemenmengsels

Naast deze gewassen kunnen wij natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand.

Teelt- & bedrijfsartikelen

Vlamings levert verschillende benodigdheden voor uw bedrijf en uw teelt. Enkele artikelen die wij u kunnen leveren:

Algemeen

Sector-specifiek

 • Compost, waaronder wormencompost
 • Folies, gronddoek, vliesdoek etc.
 • Boombeschermers
 • Weegschalen
 • Touw & bindmaterialen
 • Aanplant (palen, crapaldraad, tonkinstokken)

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350