Boomkwekerij

Boomkwekerij

Jelle Gerstel

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Biologische teelten, Boomkwekerij, Groensector, Grootfruit, Houtig kleinfruit, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, Steenbergen

Lars Wijnen

Gespecialiseerd in:
Houtig kleinfruit, Boomkwekerij, Groensector

Locatie:De Mortel, 

Gewasbescherming

Nemathode als bestrijdingsmiddel
Sommige plagen in de boomkwekerij kunnen bestreden worden met natuurlijke vijanden, waaronder nemathoden. Hier vindt u een productlijst van de Nemathoden die de plagen op een natuurlijke manier bestrijden.

Meststoffen

Wij verkopen een aantal biostimulanten die goed bruikbaar zijn in de boomkwekerij. Producten die we hier graag noemen zijn Algacin, Argicin Plus, Curamin en Vittafos.
 
Siforga is een 100% organische meststof en is geschikt voor gewassen met een grote behoefte aan stikstof en kalium. Siforga heeft een hoog percentage organische stof, dat het waterhuishoudend vermogen verhoogd, bodemvruchtbaarheid verhoogd, microbiologie stimuleert en de bodemstructuur verbeterd. Siforga geeft de nutriënten geleidelijk vrij tijdens het groeiseizoen van de plant. Download de Siforgafolder voor meer informatie en de NPK-verhoudingen.

Klik hier voor uitgebreide informatie over ijzerbemesting.

Bemesting
We leveren oplos- en vaste meststoffen van diverse leveranciers. Ook leveren wij langzaamwerkende meststoffen van Everris en Compo.
Aan de hand van uw bedrijfsvoering kijken we samen wat voor u het beste en gemakkelijkste bemestingsysteem is.
Van Campag leveren wij de producten Curamin en Vittafos.

Zaaizaden

Begroeningsgrassen

Groenbemesters

Advies 2019 Bladrammenas, gele mosterd, vergroeningsmengsels e.d.

Bloemenmengsels

Naast deze gewassen kunnen wij natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand.

Teelt- & bedrijfsartikelen

Vlamings levert verschillende benodigdheden voor uw bedrijf en uw teelt. Enkele artikelen die wij u kunnen leveren:

Algemeen

Sector-specifiek

  • Substraten & traygrond
  • Potten, trays & containers
  • Folies, gronddoek, vliesdoek etc.
  • Boombeschermers
  • Gaaslappen & boomkorven
  • Weegschalen
  • Touw & bindmaterialen
  • Aanplant (tonkinstokken, crapaldraad)

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350