Biologische teelten

Biologische teelten

Jelle Gerstel

Gespecialiseerd in:
Aardbeien, Biologische teelten, Boomkwekerij, Groensector, Grootfruit, Houtig kleinfruit, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, Steenbergen

Marc van der Bol

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij, Groensector

Locatie: Steenbergen

Marijn Nap

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Biologische teelten, Veehouderij

Locatie: Steenbergen, De Mortel

Nick van den Berkmortel

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Biologische teelten, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, 

Actueel

 • BioTips biologische meststoffen en BlueN april 2023
 • Mengsels t.b.v. bufferstroken en groene braak
 • BioTips Biologische meststoffen Ca, Mg, K, S maart 2022

Gewasbescherming

Hoe houdt u uw gewas op een biologische manier gezond? Waar moet u rekening mee houden bij de teelt? Handelsonderneming Vlamings heeft de meest actuele kennis voor biologische gewasbescherming in huis. Kijk voor het actuele aanbod op www.vlamingsbio.nl.

 • NIEUW Serenade
 • Contans WG, XenTari etc.
 • Biologische natuurlijke bestrijders zoals insectparasitaire aaltjes, sluipwespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes
 • EcoStyle Sluxx, Derrex, etc.
 • Voorkom schade van ritnaalden in de mais met TERCOL :

Gewasbescherming

Vraatschade door de larven van de kniptor komt de laatste jaren steeds vaker en heviger voor. In het voorjaar gaan ritnaalden op zoek naar voedsel en veroorzaken daardoor schade aan de gewassen zoals mais. De ritnaald of koperworm is de larve van een kever uit de familie van de kniptorren. De kniptor zet in mei tot juni haar eitjes af in grasland, (winter-) graan en dicht onkruid. De larve leven drie à vier jaar in de grond tot de ritnaald verpopt. Deze verpopping vindt plaats in augustus op een diepte van 20 tot 30 centimeter. In het voorjaar worden ritnaalden actief en komen de ritnaalden omhoog. De tot twee centimeter lange larve heeft drie paar poten en leeft niet alleen van dood organisch materiaal maar ze boren zich ook in de wortelhals van de plant, net onder de grond. Jonge maisplanten gaan hierdoor verwelken en sterven uiteindelijk af.

Ritnaalden kunnen de mais behoorlijk aantasten. Zeker wanneer er sprake is van gescheurd grasland zijn de risico’s op vreterij aan planten groot. Omdat een chemische zaadontsmetting niet is toegestaan in de biologische landbouw, zijn andere bestrijdingsmogelijkheden nodig. Met het middel Tercol kunt u wél een vuist maken tegen ritnaalden. Tercol bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op basis van water. Tercol is van natuurlijke en plantaardige afkomst. Het product is niet giftig, niet persistent en laat geen reststoffen achter in het milieu.

Tercol wordt opgenomen door de wortel van het gewas en door de bodem. Dankzij de aanwezige wortelstimulerende- en gewasverzorgende bestanddelen zullen wortels, bladeren en bodem een verhoogde weerstand en een eigen afweersysteem ontwikkelen. De ingrediënten van Tercol hebben, naast een bodemverbeterende en een plantversterkende werking, een indirect effect op plagen en ziekten. Bodeminsecten trekken zich terug naar grotere diepte en worden, zonder voedsel, in hun ontwikkeling geremd.

De adviesdosering van Tercol tijdens het zaaien is 25 kg/ha granulaat, 10 l/ha vloeibaar of 80 kg/ha korrel.  Alle vormen van Tercol kunnen direct bij het zaaien in de rij worden toegepast. De granulaat toepassing heeft de voorkeur. Dit heeft te maken met lengte van de werkingsduur en de toepassing zo dicht mogelijk bij het zaad.

Bij een hoge druk kan het noodzakelijk zijn om vollevelds één of meerdere bespuitingen uit te voeren met 10 l/ha Tercol. Spuit dit voor de regen en met veel water. Het product moet in de wortelzone komen.

Meststoffen

Bestel uw biologische meststoffen direct via onze webshop www.vlamingsbio.nl

Bekijk hier de nieuwe meststoffenfolder: Biologische meststoffenfolder juni 2023

Hoe zorgt u voor de meest optimale bemesting, zodat uw gewas de beste voedingsbodem heeft? Maak gebruik van de informatie en adviezen van Handelsonderneming Vlamings.

 • Biologische meststoffen zoals Monterra, Monterra Calcium, Fontana, Organic Plant Feed
 • Kippenmestkorrels/luzernekorrels
 • Vinassekali
 • Aminosol
 • Stimplex
 • Gesteentemeel zoals Lavameel, Biolit, Leonardiet, etc.
 • Ferticell Protein Nitrogen 16 is een biologische oplosbare stikstofmeststof.

Zaai- & pootgoed

Maiszaden

Advies 2019 o.a. LG32.02, P8000, PR39F58, Colisee, Ronaldinio

Weidemengsels

o.a. Bar EKO en andere biolgische grassen

Pootaardappelen

Groenbemesters

Advies 2019 Bladrammenas, japanse haver, tagetes, wikke, phacelia e.d.

Bloemenmengsels

Akkerrand- klaver-, veldbloemmengsels

Zaaigranen

Tarwe, gerst, rogge e.d.

Begroeningsgrassen

Fruitteelt, boomkwekerij, groensector, recreatie e.d.

Naast deze gewassen kunnen wij natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand.

Teelt- & bedrijfsartikelen

Welke artikelen helpen u bij een succesvolle biologische teelt van uw gewas? Vlamings levert alle benodigdheden.

Algemeen

 • Vogelafweer & knaagdierbeheersing
 • Persoonlijke bescherming & Arbo
 • Kleding & schoeisel
 • Messen & (snoei)scharen, Electrocoup
 • Tuingereedschap

Sector-specifiek

 • Oogst & plukmaterialen
 • Touw & bindmaterialen
 • Biologisch afbreekbare folie waaronder BI-OPL van Oerlemans Plastics
 • Potten, trays & containers
 • Folies & vliesdoek
 • Weegschalen
 • Bestuivers o.a. hommelkasten

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350