Akkerbouw

Akkerbouw

Erik van Gerwen

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij

Locatie: De Mortel

Giel van Rooij

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij

Locatie: De Mortel

Loek Geluk

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij

Locatie: Steenbergen

LUCIEN LAURIJSSE

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij


Locatie: Steenbergen

Marc van der Bol

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Veehouderij, Groensector

Locatie: Steenbergen

Marijn Nap

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Biologische teelten, Veehouderij

Locatie: Steenbergen, De Mortel

Mathieu van Beek

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw

Locatie: Steenbergen

Nick van den Berkmortel

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw, Biologische teelten, Tuinbouwgroenten

Locatie:De Mortel, 

Steve Pielanen

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw en Veehouderij

Locatie:De Mortel

Stijn Riemslag

Gespecialiseerd in:
Akkerbouw

Locatie: Steenbergen

Actueel

 • Mengsels t.b.v. bufferstroken en groene braak
 • AgroTips Akkerbouw
 • Precisielandbouw
 • AgroTip, kiemremming zonder Chloorprofam
 • Nieuwsbrief AgroTips akkerbouw

Gewasbescherming

Hoe houdt u uw akkerbouwgewassen gezond? Waar moet u rekening mee houden bij de teelt? Handelsonderneming Vlamings heeft de meest actuele kennis in huis. Te denken valt aan:

 • Gewasmonitoring
 • Luisbestrijding
 • Uitvloeiers/hechters
 • GBM-plan
 • Verlenging spuitlicentie
Aardappelen gassen
Wij kunnen aardappelen in opslag voor u vergassen om kieming te voorkomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken zodat wij het werk kunnen inplannen.


Contact voor Steenbergen: Lucien Laurijsse: 06-5371 7537

Meststoffen

Hoe zorgt u voor de meest optimale bemesting, zodat uw akkerbouwgewassen de beste voedingsbodem hebben? Maak gebruik van de informatie en adviezen van Handelsonderneming Vlamings.

Beperking van uw totale hoeveelheid stikstof middels overbemesting met bladmeststof KryptoN.

 • Mestbeleid
 • Grond- en gewasbemonstering
 • Kunstmeststoffen
 • Vloeibare messtoffen
 • Organische meststoffen
 • Bladmeststoffen
 • Compost, potgrond, vinassekali en overige meststoffen
 • Bodemverbeteraars

Zaai- & pootgoed

Granen

Brochure “Rassenkeuze Wintertarwe Oogst 2021”

Pootaardappelen

Brochure “Verkoop pootgoed”

Zaaiuien

Rassenlijst Zaaiuien 2022

Groenbemesters

Brochure “Groenbemesters 2020” – GLB-mengsels én vangewas na maïs

Bloemenmengsels

Begroeningsgrassen

o.a. fruitteelt, sportvelden, gazon, bermen e.d. 

Naast deze gewassen kunnen we natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand. Kijk voor de rassenlijsten op de site van stichting CSAR.

Eigen zaaizaad
Indien eigen zaaigraan wordt geteelt (Farm Saved Seed) kan dit door ons worden geschoond, ontsmet en afgezakt. Vraag naar de mogelijkheden bij uw teeltadviseur.

Teelt- & bedrijfsartikelen

Welke artikelen helpen u bij de succesvolle teelt van uw akkerbouwgewas? Handelsonderneming Vlamings levert alle benodigdheden voor de akkerbouw.

Algemeen

 • Chemiekasten
 • Rugspuiten & selectors
 • Vogelafweer & knaagdierbeheersing
 • Persoonlijke bescherming & Arbo
 • Kleding & schoeisel
 • Messen & (snoei)scharen
 • Tuingereedschap

Sector-specifiek

 • Perstouw & strechfolie
 • Landbouwfolie
 • Vliesdoek

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319 434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566 350

Contact opnemen met ons

Mail: info@vlamings.nl

Bel locatie De Mortel: 0492-319434

Bel locatie Steenbergen: 0167-566350