Groensector

Voor hoveniers, openbaar groen, sportvelden en recreatie gelden specifieke eisen en toelatingen. Bij Handelsonderneming Vlamings weten we als geen ander wat toegestaan is en wat nodig is om het terrein zo lang mogelijk in een goede conditie te houden, met zo weinig mogelijk onderhoud.
Groenbeheer

Zaaizaden

Begroeningsgrassen o.a. fruitteelt, sportvelden, gazon, bermen e.d. 
Groenbemesters Advies 2017 Bladrammenas, gele mosterd, vergroeningsmengsels e.d.
Bloemenmengsels  

 

Naast deze gewassen kunnen wij natuurlijk ook zaden van andere gewassen leveren. Overleg met uw teeltadviseur voor het meest passende ras waarbij we kijken naar bijvoorbeeld grondsoort, vroegrijpheid en onkruidenbestand.

Login

Uw gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Wachtwoord onthouden

Agenda

07 Feb 2018
Locatie: Nia Domo, St Agathaplein 6, Boekel

Teeltadviseurs

Rob Derikx
06-1011 4663
Jelle Gerstel
06-5399 0821
Hein Heeren
06-5397 8805
Erwin Huijbregts
06-5756 1267

Contact

Handelsonderneming Vlamings BV
Prins Reinierstraat 7
4651 RZ Steenbergen
0167-566350
0167-563983
  Handelsonderneming Vlamings BV
Nachtegaallaan 31
5425 RT De Mortel
0492-319434
0492-319235