Nieuws


Akkerbouw

Akkerbouw

Er is weer een nieuwe AgroTip uitgekomen met daarin de volgende onderwerpen: Bodemherbicide aardappelen Onkruidbestrijding zaaiuien na opkomst...


Lees verder...

Een nieuwe AgroTip over: Groeiregulatie en ziektebestrijding wintertarwe Bemesting magnesium en zwavel Onkruidbestrijding zaaiuien Onkruid...


Lees verder...

De eerste akkerbouw AgroTip met daarin de volgende onderwerpen: Bemesting wintertarwe en graszaad Onkruidbestrijding en groeiregulatie in wint...


Lees verder...

Een nieuwe VeehouderijTip met daarin de volgende onderwerpen: Onkruidbestrijding grasland Bemesting grasland Scheuren grasland Doorzaaien ...


Lees verder...

Ook in 2019 organiseert Vlamings BV weer een aantal kennisbijeenkomsten die mee kunnen tellen voor de verlenging van uw spuitlicentie. ...


Lees verder...

Een nieuwe AgroTips met de volgende onderwerpen: Zaaiadvies wintertarwe Slakkenbestrijding wintertarwe Onkruidbestrijding wintertarwe Luiz...


Lees verder...

Vlamings rassenkeuze wintertarwe 2019


Lees verder...

Een veehouderijtips met daarin de volgende onderwerpen: Grasland doorzaaien Grasland vernieuwen Uitrijperiode drijfmest en kunstmest Broei...


Lees verder...

Uitverkoop- en opgebruiktermijn Basta / Finale


Lees verder...

Een nieuwe Agrotip met advies over wat te doen met de maïs onder de huidige droge omstandigheden.


Lees verder...

Een Agrotip met daarin de volgende onderwerpen: gewassen vitaal houden Alternaria en phytophthora in aardappelen Wantsen in knolselderij Z...


Lees verder...

Een nieuwe AgroTip met hierin de volgende onderwerpen: Gewassen vitaal houden Alternaria en phytophthora in aardappelen Wantsen in knolselde...


Lees verder...

Brochure Groenbemesters 2018


Lees verder...

Een Agrotip over de laatste wijzingen in toelatingen van de volgende middelen: Wing P Tracer Scala Revus


Lees verder...

De bodemherbiciden in de plantuien hebben dit jaar goed hun werk gedaan. Het wordt nu tijd om deze herbiciden aan te vullen tot het maximum. Vul de st...


Lees verder...

de Agrotip van 25 april 2018


Lees verder...

Als u de laatste 3 jaar meer als 50 ton fritesaardappelen, 75 ton suikerbieten of 9 ton wintertarwe en wintergerst per hectare afgeleverd heeft, dan k...


Lees verder...

Vanaf 15 april bent u verplicht uw aardappelhopen af te dekken en Phytophthora haarden te bestrijden. Een aangetaste afvalhoop kan honderden hectares ...


Lees verder...

De laatste jaren zien we zowel op de grondmonsters als in het veld tekorten van magnesium, zwavel en calcium ontstaan. Het is daarom verstandig, aan d...


Lees verder...

Handouts Studieochtend Vollegrondsgroenten Nova Crop Control Homburg Hechters & Uitvloeiers AZ-500 Trips in diverse gewassen Wee...


Lees verder...

AgroTips Algemene informatie 20 maart 2018


Lees verder...

AgroTips Akkerbouw 15 maart 2018


Lees verder...

CTGB collegebesluiten 25 okt 2017


Lees verder...

CTGB toelatingenbericht 27 sep 2017


Lees verder...

Rassenkeuze Wintertarwe Najaar 2017


Lees verder...

Vooral paarse dovenetel en ereprijs-soorten zijn in de teelt van graszaad probleemonkruiden. In de zwenk- en beemdrassen zijn deze onkruiden goed te b...


Lees verder...

Aminosol is opgenomen in de inputlijst van Skal waarmee het is toegelaten in de Nederlandse land- en tuinbouw. Aminosol is een product op basis van am...


Lees verder...

CTGB toelatingenbericht 23 aug 2017


Lees verder...

We komen nu weer wantsen tegen in de knolselderij. Controleer uw percelen en voer zo nodig een bespuiting uit met 0,25 l/ ha Calypso en 50 ml/ ha Trip...


Lees verder...

Heeft u percelen waar de oogst al van af is en waar geen groenbemester op komt, maak dan van dit moment gebruik om u wortelonkruiden te bestrijden. De...


Lees verder...

Net als alle andere gewassen, heeft ook een groenbemester stikstof nodig om goed te groeien. Voor het slagen van een goede groenbemester dient 50 tot ...


Lees verder...

De komende weken worden veel percelen ingezaaid met een groenbemester. Wanneer de groenbemester meetelt voor de GLB-vergroening, vergeet dan niet om d...


Lees verder...

Op dit moment wordt weer volop drijfmest uitgereden. Het uitrijden van drijfmest op bouwland is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus. Langer uitri...


Lees verder...

De eerste percelen suikerbieten zijn bijna 3 weken geleden voor het eerst gespoten met Retengo Plust. 3 tot 4 weken na de eerste bespuiting wordt het ...


Lees verder...

CTGB toelatingenbericht 27 jul 2017


Lees verder...

De laatste jaren wordt aardappelopslag in een aantal teelten een steeds groter probleem. Het toepassen van 5 kg Royal MH kan goede resultaten gev...


Lees verder...

De eerste percelen zijn of worden op dit moment geoogst. Denk alvast na over een eventuele groenbemester. Zorg er voor dat bij de gecombineerde opgave...


Lees verder...

Begin in stamslabonen te spuiten tegen Sclerotinia net voor het witte knopstadium. Luna Privilege is het sterkste middel om mee te beginnen. De doseri...


Lees verder...

Uitnodiging Innovatieveld Bakel


Lees verder...

De eerste vlekjes Stemphylium zijn door het IRS inmiddels gevonden. Het is daarom belangrijk om tijdig een bespuiting uit te voeren. Het sterkste midd...


Lees verder...

In veel percelen uien zijn ook na de eerste bespuitingen nog tripsen te vinden. Controleer uw percelen en voer zo nodig een bespuiting uit met 50 ml/ ...


Lees verder...

Areaal akkerbouwgewassen 2017


Lees verder...

Folder Groenbemesters 2017


Lees verder...

CTGB toelatingenbericht 28 jun 2017


Lees verder...

Een overbemesting met kali in aardappelen en uien kan worden gespoten met Kali TS 340. Bij aanhoudende droogte is de opname van Kali TS 340 een stuk b...


Lees verder...

Op woensdag 28 juni 2017 organiseert Vlamings BV op het innovatieveld een open dag. Informatie hierover kunt u vinden in de bijlage.


Lees verder...

Vorig jaar heeft alternaria voor veel schade gezorgd. Vooral na stressvolle perioden als hitte, droogte en overvloedige regenval kan alternaria in het...


Lees verder...

Controleer uw gewas wekelijks op luizen en coloradokever. Vooral de groene perzikbladluis, de vuilboonluis, de wegedoornluis en de aardappeltopluis ku...


Lees verder...

In diverse percelen plantuien is valse meeldauw (Peronospora destructor) gevonden. Onder gunstige omstandigheden is valse meeldauw in staat zich na in...


Lees verder...

AgroTips Akkerbouw over ziektebestrijding en overbemesting in granen, onkruidbestrijding en ziektebestrijding in aardappelen en uien.


Lees verder...

Pagina 2 van 6Eerste   Vorige   1  [2]  3  4  5  6  Volgende   Laatste   

Login

Uw gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Wachtwoord onthouden
> Inlog aanvragen

Agenda

15 Jan 2024 t/m 19 Jan 2024
Locatie: Brabanthallen, s-Hertogenbosch

Contact

Handelsonderneming Vlamings BV
Prins Reinierstraat 7
4651 RZ Steenbergen
0167-566350
0167-563983
 

Handelsonderneming Vlamings BV
Nachtegaallaan 31
5425 RT De Mortel
0492-319434
0492-319235