Nieuws

Berichten van 'marijn'

Nieuwsbrief AgroTips veehouderij 11 september 2019.


Lees verder...

Nieuwsbrief AgroTips akkerbouw 5 september 2019.


Lees verder...

Deze AgroTips veehouderij gaat over onkruidbestrijding en bladbemesting in maïs.


Lees verder...

FruitTips 5 jan 2017


Lees verder...

CSAR Aanbevelende Rassenlijst mais 2017


Lees verder...

AgroTips 28 april 2016 akkerbouw


Lees verder...

AgroTips akkerbouw 25 november 2015 is nu online ook te lezen.


Lees verder...

De afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid ontstaan bij de landbouwers over het melden van de inzaaidatum van het vanggewas. Om te voldoen aan de v...


Lees verder...

Nu de vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (EA) ingezaaid moeten worden of zijn, ontstaan bij agrarisch ondernemers veel vragen. Vooral als de situ...


Lees verder...

AgroTips Akkerbouw 18 mei 2015


Lees verder...

Nu de grond vochtig is kunnen de bodemherbiciden hun werk goed verrichten. In totaal mag er tot 2,5 l. Stomp op lichte grond en tot 3,25 l. op zware g...


Lees verder...

Nieuwe AgroTips Akkerbouw 23 april 2015 staat weer online, boordevol teelttips over: Onkruidbestrijding cichorei Onkruidbestrijding suikerbiet...


Lees verder...

Vanaf 15 april bent u verplicht uw aardappelhopen af te dekken en  haarden te bestrijden. Onze gewassen staan nog niet boven de grond, maar op ve...


Lees verder...

De eerste suikerbieten komen boven de grond, maar ook de onkruiden laten zich al zien. Als er geen moeilijke onkruiden, zoals varkensgras en kamille, ...


Lees verder...

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de volgende besluiten genomen: Toelatingen gewasbeschermingsmi...


Lees verder...

Fruittips over hommels in grootfruit en houtig kleinfruit.


Lees verder...

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de volgende besluiten genomen:  Toelatingen gewasbescherm...


Lees verder...

BioTips over bemesting in de biologische teelten, A-meststoffen zoals kippenmestkorrel eko en luzernekorrel eko, Monterra Calcium (gipskorrel), gefilt...


Lees verder...

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft tijdens de vergadering van 18 december j.l. de volgende besluiten...


Lees verder...

Door de vele neerslag van de laatste weken staat de mais vaak langer op het land dan noodzakelijk. In veel gevallen leidt een uitgestelde oogst ook to...


Lees verder...

Inkuiljournaal mais Vanwege de grote hoeveelheid schimmels en bacteriën op het maisgewas die mee de kuil in kunnen komen is het verstandig om een ink...


Lees verder...

AgroTips Akkerbouw 18 september bevat informatie over wintertarwerassen, slakkenkorrels en onkruidbestrijding in het najaar.


Lees verder...

Slakkenbestrijding op basis van ijzer(III)fosfaat Toepassing van slakkenkorrels op basis van metaldehyde is na 31 augustus niet toegestaan, met uitzo...


Lees verder...

De Europese Commissie besloot 24 mei j.l. om restricties in te stellen voor het gebruik van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin. Het Ctgb past ...


Lees verder...

AgroTips Aardbei 13 september 2013 over tijdelijke toelating Tracer tegen fruitvlieg Drosophila suzuki.


Lees verder...

Waarschijnlijk ten overvloede, maar toch even de weetjes dat MCPA, MCPP en Verigal D niet gebruikt mogen worden tussen 1 september en 1 maart. Het nie...


Lees verder...

Een bespuiting met 4-5 l/ha Roundup voor het dorsen van de tarwe geeft een egaler afrijpend gewas (minder verschil in vochtpercentage binnen het perce...


Lees verder...

Login

Uw gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Wachtwoord onthouden
> Inlog aanvragen

Agenda

29 Jun 2023
Locatie: Lingewal 1b, 6668 LA, Randwijk
15 Jan 2024 t/m 19 Jan 2024
Locatie: Brabanthallen, s-Hertogenbosch

Contact

Handelsonderneming Vlamings BV
Prins Reinierstraat 7
4651 RZ Steenbergen
0167-566350
0167-563983
  Handelsonderneming Vlamings BV
Nachtegaallaan 31
5425 RT De Mortel
0492-319434
0492-319235