Nieuws

Berichten van 'host'

speciale aandacht voor engelingenbestrijding met plantparacitaire aaltjes


Lees verder...

Voorzorgsmaatregelen vorstperiode (fruitteelt)


Lees verder...

De meststoffen zijn gerangschikt op A- en B-meststoffen. In 2015 moet minimaal 60% van de aangevoerde stikstof van biologische herkomst zijn, de ...


Lees verder...

In het najaar van 2012 zijn voor de eerste keer in Nederland exemplaren van de potentieel zeer gevaarlijke fruitvlieg Drosophila suzukii aangetroffen....


Lees verder...

Start rond witte knop stadium in stamslabonen met de eerste bespuiting van 0,5 l/ha Luna Privilege tegen Sclerotinia en Botrytis.
Een correctiebespuiting tegen haagwinde in mais kunt het beste doen met 0,7 l/ha Kart.
Veel tarwe staat of komt nu in de aar. De vroege tarwe staat in bloei. Vanaf het stadium dat 75% van de aren in de bloei staan, begint de meest kritie...


Lees verder...

AgroTips Drosophila suzukii 18 juni 2013
AgroTips Fruitteelt - Oogsthulpmiddelen 12 juni 2013
Deze periode is geschikt voor het nemen van bladanalyses voor een gerichte bemesting in appel, peer, kers en pruim. Raadpleeg onze teeltspecialisten v...


Lees verder...

Met het warme weer zijn ook de mollen weer erg actief geworden. Loopt het uit de hand, bel dan met Jeroen Paulus 06 13 80 05 19 voor de bestrijding va...


Lees verder...

Suikerbieten zijn erg gevoelig voor een tekort aan borium. Het is daarom nu de tijd om op zand- en zavelgronden 3 liter Bortrac toe te voegen aan de l...


Lees verder...

Wilt u nog grassen bestrijden in twee-zaadlobbige gewassen zoals uien, bieten en conservengewassen, dan kunt u beter even wachten tot het geregend hee...


Lees verder...

De laatste week komen we veel aardappelzaailingen tegen in de suikerbieten. Dit onkruid lijkt veel op zwarte nachtschade, maar de kiemblaadjes zijn ie...


Lees verder...

In enkele gevoelige wintertarwerassen hebben we haarden gele roest gevonden. Controleer uw percelen. In de meeste percelen is het vlaggeblad in aantoc...


Lees verder...

Nu de grond vochtig blijft, moeten bodemherbiciden in uien het werk maar doen. Vul Stomp aan tot 2,5 liter op lichte grond en 3,5 liter per ha op zwar...


Lees verder...

De plantuien kunnen wel een oppepper gebruiken om de groei er weer in te krijgen. Als het stopt met regenen en de grond weer begaanbaar is zijn goede ...


Lees verder...

De wintertarwe komt na deze regen in de aar voor we er erg in hebben. Controleer nu uw percelen op wortelonkruiden. Haagwinde is te bestrijden met Pri...


Lees verder...

Op veel percelen wordt haagwinde dit jaar weer een groot probleem. In mais is dit onkruid goed te bestrijden door Kart te spuiten. AgroTips Veehoud...


Lees verder...

Bij een bespuiting in suikerbieten in het LDS systeem mag er maximaal 0,95 l. Pyramin per hectare per keer gespoten worden. In totaal mag er 4 kg Pyra...


Lees verder...

Veel aardappelpercelen zijn nog niet gespoten met een bodemherbicide. De eerste aardappelen komen ook al boven de grond. Spuiten met Boxer en Sencor i...


Lees verder...

Moet uw nog een bodemherbicide op uw aardappelpercelen leggen? Kijk dan eerst of er al onkruiden boven de grond staan. Als dit zo is, voeg dan een lit...


Lees verder...

Coragen toegelaten in knolselderij en wortelen Coragen heeft een toelating gekregen in de teelt van knolselderij en wortelen voor de bestrijding van w...


Lees verder...

In de percelen zaaiuien komt al veel onkruid tevoorschijn. De meeste percelen zijn het kramstadium al voorbij en staan in het vlagbladstadium. Omdat h...


Lees verder...

De tarwe is dit jaar erg laat in zijn ontwikkeling. Hierdoor zijn op veel percelen meldeplantjes te vinden. Moet er nog voor het onkruid gespoten word...


Lees verder...

Op de bietenpercelen die 10 tot 14 dagen geleden gezaaid zijn staan al veel plantjes boven de grond. Ook zie je al wat onkruid verschijnen. Een bespui...


Lees verder...

Het heeft al weer een keer flink gevroren en ook is er alweer sneeuw gevallen. Om uw prei te beschermen kunnen wij u vliesdoek en microclima doek leve...


Lees verder...

Meer informatie over dit middel en de positionering per teelt wordt komend voorjaar besproken tijdens onze technische dagen. Uiteraard kunt u de nieuw...


Lees verder...

Nimrod vloeibaar nu toegelaten in onbedekte aardbeienteelt.
Wereldwijd zijn er meer dan 3800 fruitvliegsoorten (Drosophilidae). Eén van de meest bekende soorten is de Drosophila melanogaster. Veelvuldig te vind...


Lees verder...

AgroTips Drosophila suzukii - Aziatische fruitvlieg april 2013
AgroTips Fruitteelt april 2013 over hommels voor optimale bestuiving nu online te lezen


Lees verder...

Etiketwijziging Nimrod vloeibaar seizoen 2013 voor aardbeien


Lees verder...

AgroTips Fruitteelt - hommels 27 maart 2013
NU GRATIS TE BESTELLEN: 'Brochure Monitoring & Signalering in de Fruitteelt'


Lees verder...

AgroTips Drosophila suzukii - Aziatische fruitvlieg 21 februari 2013
Iedere teler die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, laat gebruiken, of in voorraad heeft, is per 1 januari 2005 verplicht een gewasbeschermingsplan t...


Lees verder...

Login

Uw gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Wachtwoord onthouden
> Inlog aanvragen

Agenda

29 Jun 2023
Locatie: Lingewal 1b, 6668 LA, Randwijk
15 Jan 2024 t/m 19 Jan 2024
Locatie: Brabanthallen, s-Hertogenbosch

Contact

Handelsonderneming Vlamings BV
Prins Reinierstraat 7
4651 RZ Steenbergen
0167-566350
0167-563983
  Handelsonderneming Vlamings BV
Nachtegaallaan 31
5425 RT De Mortel
0492-319434
0492-319235