Nieuws

De Staatscourant publiceert de vrijstelling van Exirel voor het gebruik in kers, pruim, blauwe bes en druif. Lees meer.


Lees verder...

De staatscourant publiceert de vrijstelling voor Tracer in de onbedekte teelt van kers en druif en de bedekte teelt van braam. Lees hier de details va...


Lees verder...

In deze Fruittip leest u alles over de actuele wijzigingen van het gewasbeschemingsmiddelen pakket in de fruitteelt.


Lees verder...

Een nieuwe voorjaars-Tip voor de akkerbouwsector met daarin de volgende onderwerpen: onkruidbestrijding aardappelen groeiregulatie en ziektebe...


Lees verder...

Nieuwste Agro Tip Akkerbouw met pratische info over onkruidbestrijding in granen, bieten, aardappelen, uien, witlof en cichorei. Plus info over rhizoc...


Lees verder...

Beheersing perenbladvlo met Anthocoras - roofwantsen


Lees verder...

Op 18 februari 2020 organiseerden Vlamings de studieochtend Aardbei 2020. Onderstaand vindt u de handouts van de presentaties: Wijzigi...


Lees verder...

Op 3 maart 2020 vond de Studiemiddag Druiventeelt plaats. Onderstaand vindt u de handouts van de presentaties. Wijzigingen middelenpakket (Vlami...


Lees verder...

De eerste Agrotip voor dit seizoen met daarin o.a. de volgende onderwerpen: Bemesting wintertarwe en graszaad Onkruidbestrijding en groeiregul...


Lees verder...

Op 11 februari 2020 organiseerden Vlamings de Groenvoorzieing-middag. Onderstaand vind u de handouts van de presentaties: Eikenprocessierup...


Lees verder...

Op 11 februari 2020 organiseerden Vlamings de Boomkwekerij-ochtend. Onderstaand vind u de handouts van de presentaties: Bemesting Hittema...


Lees verder...

Op 18 februari 2020 organiseerden Vlamings een studiemiddag voor klein- en steenfruittelers. Onderstaand vind u de handouts van de presentaties: ...


Lees verder...

Info over Fosfaatgebruiksnormen en Bezemactie middelenkast


Lees verder...

Het nieuwe maisboekje 2020 met informatie over de actuele maisrassen is beschikbaar.


Lees verder...

GroenTip over mezen en nestkasten. 


Lees verder...

FruitTip over mezen-nestkasten.


Lees verder...

Er is een nieuwe AgroTip voor de vollegrondsgroente uit. 


Lees verder...

AgroTip over driftregistratievoorziening of de mogelijke alternatieven 


Lees verder...

AgroTip over knaagdierbeheersing


Lees verder...

Productenpakket Fruitteelt (grootfruit, kleinfruit & steenfruit) service & ondersteuning gewasbeschermingsmiddelen & meststoffen ...


Lees verder...

Een nieuwe AgroTip voor de akkerbouw-sector met daarin de volgende onderwerpen: regels rondom vanggewas voor GLB en gebruik van GBM wijziging ...


Lees verder...

De nieuwste folder van de wintertarwe rassen is uit. In deze folder zijn de nieuwste cijfers van de CSAR-rassenlijst verwerkt. Deze geven u ...


Lees verder...

In deze Agrotip Veehouderij staat wat u moet doen bij een mislukte grasonderzaai in de mais. Bron: www.rvo.nl, 19 september 2019


Lees verder...

De Revaho Netafim Group en Vlamings BV introduceren een nieuw totaalconcept: Upgrade uw zachtfruit in een beschermde én duurzame teeltomgeving met Flo...


Lees verder...

Nieuwsbrief AgroTips veehouderij 11 september 2019.


Lees verder...

Nieuwsbrief AgroTips akkerbouw 5 september 2019.


Lees verder...

  Om de bedekte teelt van braam te beschermen heeft het CTGB een tijdelijke vrijstelling verleend aan Tracer ter bescherming tegen de suzukii-...


Lees verder...

Er is een nieuwe AgroTip uitgekomen met daarin de volgende onderwerpen: MH toepassing in aardappelen Ziektebestrijding suikerbieten Gebruik ...


Lees verder...

Ferticell Protein Nitrogen 16 wederom toegelaten in bio


Lees verder...

De nieuwe VeehouderijTip met als onderwerp "Overbemesting mais verhoogt opbrengst en kwaliteit".


Lees verder...

Een nieuwe Agrotip met daarin: ziektebestrijdingschema voor knolselderij ziektebestrijdingschema voor wortelen


Lees verder...

Weer een nieuwe AgroTip vol met interessante actualiteiten: Phytophthora in aardappelen luizenbestrijding in suikerbieten Trips in zaaiuien ...


Lees verder...

Een nieuwe Agrotip met daarin het spuitschema voor ziektebestrijding in zaaiuien


Lees verder...

Een nieuwe VeehouderijTip met daarin de volgende onderwerpen: Onkruidbestrijding snijmais Onkruidbestrijding korrelmais, CCM en MKS Gebruik ...


Lees verder...

Er is weer een nieuwe AgroTip uitgekomen met daarin de volgende onderwerpen: Bodemherbicide aardappelen Onkruidbestrijding zaaiuien na opkomst...


Lees verder...

Een nieuwe AgroTip over: Groeiregulatie en ziektebestrijding wintertarwe Bemesting magnesium en zwavel Onkruidbestrijding zaaiuien Onkruid...


Lees verder...

Een nieuwe VeehouderijTip met daarin de volgende onderwerpen: Onkruidbestrijding grasland Bemesting grasland Scheuren grasland Doorzaaien ...


Lees verder...

Toelating Exirel en Tracer tegen suzuki fruitvlieg. Zie www.drosophila.nl.  
Voorzorgsmaatregelen vorstperiode (fruitteelt)


Lees verder...

Teeltbeschrijving zoete aardappel


Lees verder...

Login

Uw gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Wachtwoord onthouden
> Inlog aanvragen

Contact

Handelsonderneming Vlamings BV
Prins Reinierstraat 7
4651 RZ Steenbergen
0167-566350
0167-563983
  Handelsonderneming Vlamings BV
Nachtegaallaan 31
5425 RT De Mortel
0492-319434
0492-319235